header background image
 
  • home6
  • home4
  • home5

  • mei-juni : overlarfproject 
  • november : voordracht door Geert Steelant in verband met varroa bestrijden met roofmijten 
  • december : start cursus voor beginners 
  • alle andere activiteiten werden geannuleerd wegens Covid-19