header background image
 
  • home6
  • home4
  • home5

Het lidmaatschap bedraagt 30 euro. Over te schrijven op rekeningnummer BE21 7383 1207 6203 van de Westerbie Poperinge.

De voordelen van aansluiting zijn:

  1. Men ontvangt het maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, dat uitblinkt door zijn informatie aangaande de bijenteelt, in de breedste zin van het woord.
  2. Men is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, bij ongevallen die uit imkeractiviteiten kunnen voortvloeien.
  3. Men kan deelnemen aan alle activiteiten van de plaatselijke afdelingen. Het uitwisselen van ervaringen met collega-imkers alleen al, is een reden om aanwezig te zijn.
  4. Men kan gratis een beroep doen op het Informatiecentrum voor bijenteelt van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond: www.honeybee.be